Carl Ludwig Jahn

Die Holzgewächse des Friedrichshains bei Berlin.

Alphabetisches Verzeichniß der lateinischen Gattungsnamen.

Alphabetisches Verzeichniß der lateinischen Gattungsnamen.

Seite
Acer 72
Aēsculus 71
Ailāntus 70
Alnāster 23
Alnus 23
Amelānchier 48
Amōrpha 65
Ampelōpsis 71
Amȳgdalus 62
Aristolōchia 31
Bērberis 75
Bētula 23
Būxus 31
Calycānthus 46
Caragāna 63
Carpīnus 25
Cārya 28
Ceanōthus 68
Cēltis 30
Cephalānthus 38
Cērcis 62
Clēmatis 76
Clēthra 38
Colutēa 63
Cōrnus 42
Coronīlla 63
Cōrylus 26
Cotoneāster 51
Cratāegus 51
Cydōnia 51
Cȳtiscus 65
Seite
Dāphne 32
Diervīlla 39
Deutzia 46
Eleāgus 31
Evōnymus 69
Fāgus 28
Forsȳthia 34
Fraxinus 35
Genīsta 67
Gledītschia 62
Gymnoclādus 62
Halēsia 37
Hēdera 43
Hippōphaë 31
Jūglans 28
Junīperus 17
Koelreutēria 72
Ligūstrum 33
Liriodēndron 76
Lonicēra 38
Lȳcium 33
Mēspilus 51
Mōrus 30
Onōnis 67
Paulōwnia 32
Philadēlphus 45
Pīnus 15
Pīrus 47
Planēra 29
Seite
Plātanus 25
Pōpulus 19
Potentilla 54
Prīnos 37
Prūnus 58
Ptēlea 70
Pterocārya 29
Pyracāntha 53
Quērcus 26
Rhāmnus 68
Rhus 67
Rībes 43
Robīnia 43
Rōsa 53
Rūbus 54
Sālix 21
Sambūcus 41
Shephērdia 32
Sorbus 48
Spiraea 54
Symphoricārpos 40
Syrīnga 34
Tāxus 18
Tecōma 33
Thuja 17
Tilia 74
Ulmus 29
Vibūrnum 40
Vitis 70
Zanthōxylum 70

Druck von Schröder & Rolcke (D. Schröder) in Berlin,Stallſchreiber ſtr. 30.

vorige Seite Inhaltsverzeichnis folgende Seite

C.L.Jahn. Holzgewächse des Friedrichshains.